Wat doen jullie nu eigenlijk? (ACT)

Wat doen jullie nu eigenlijk?!

ACT

In eerdere uitgaven van de rubriek ‘wat doen jullie nou eigenlijk?’ hebben jullie al verschillende dingen kunnen lezen over ons werk. Zo heb je kunnen lezen tegen welke dingen onze doelgroep aan kan lopen, heb je informatie gekregen over Systemisch Pedagoochelen en hebben we al verteld dat we in de begeleidingen niet één, maar meerdere methoden gebruiken. Ook heb je een inkijkje gekregen in onze eerste échte teamdag!
Zoals je al eerder hebt kunnen lezen blijven wij onze kennis verbreden door het volgen van cursussen en trainingen. Op deze manier kunnen wij onze cliënten zo goed mogelijk blijven begeleiden. Deze keer willen we jou weer meenemen in een onderdeel van ons werk en vandaag gaan we het hebben over ACT. Eén collega heeft hier een cursus in gevolgd en middels ‘deskundigheidsbevordering’ krijgen de andere collega’s natuurlijk ook een inkijkje in deze mooie methodiek!

Wat is ACT?

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. In deze therapie staat het aanvaarden van jouw klachten centraal (acceptatie). Je leert om het zinloze gevecht met (vervelende) emoties, gedachten en lichamelijke sensaties waar mogelijk te stoppen. Zo ontstaat er ruimte en aandacht voor dingen die echt belangrijk voor je zijn (commitment).
Het gaat dus niet om positiever denken of om van belemmerende gedachten of gevoelens af te komen, want pijn en lijden maken nou eenmaal deel uit van het bestaan. ACT leert wél hoe op een andere, slimmere manier om te gaan met vervelende gedachten en gevoelens. Daarbij zoomt ACT in op wat belangrijk is in het leven: persoonlijke waarden én daarnaar handelen. ACT betekent in het Nederlands niet voor niets ‘doen’.

Tijdens de begeleiding

ACT is een ervaringsgerichte methode, daarom gaan we in de begeleiding lekker actief aan de slag met verschillende opdrachten en metaforen. Daarnaast krijg je ook nog thuisopdrachten mee om tussen de begeleidingen door mee aan de slag te gaan. In de begeleidingen worden de volgende zes zuilen doorlopen:
1. Acceptatie: ruimte maken voor vervelende ervaringen
2. Defusie: afstand nemen van je gedachten
3. Het Zelf: flexibel omgaan met je zelf(beeld)
4. Mindfulness: aandacht voor het hier en nu
5. Waarden: stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt
6. Toegewijd handelen: investeren in je waarden
Dit is natuurlijk te veel om allemaal in een begeleidingsmoment te doen, dus de begeleidingen zullen langere tijd in het teken staan van de verschillende onderdelen van ACT.

Wat kan het je brengen?

Het doel van ACT is niet om klachten op te lossen of te verminderen, maar wél om mentaal veerkrachtiger te worden. Dit is dan ook het belangrijkste doel van ACT. De cliënten waar ACT bij is toegepast geven aan dat ze flexibeler zijn geworden, dat ze bewuster in het leven staan, meer afstand kunnen nemen van hun gedachten en bovenal dat ze waardegerichte keuzes kunnen maken. Hoe mooi is het dat wij daaraan kunnen bijdragen!