Wat doen jullie nu eigenlijk?

Wat doen jullie nu eigenlijk?!

Verdieping

Tja, wat doen wij medewerkers van Onbeperkt Begeleiding nu eigenlijk? Zoals jullie misschien al eerder hebben kunnen lezen proberen we naast het begeleiden en vooruit helpen van cliënten, ook veel bezig te zijn met onze eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dit doen wij om zowel als mens en als professional te blijven groeien en tevens willen we hiermee voldoen aan de voorwaarde die wordt gesteld vanuit de SKJ registratie (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Het ontwikkelen doen wij door middel van het volgen van intervisie en het bezig zijn met deskundigheidsbevordering.

Intervisie

Zes keer per jaar komen we samen in kleinere groepen, die gemengd zijn met medewerkers van een ander team uit hetzelfde werkgebied. Om de beurt dienen we dan een casus in waaraan we werken en stellen daarbij onze persoonlijke hulpvraag. Vaak zijn we bij een hulpvraag geneigd om te zoeken naar een oplossing voor een probleem (‘hoe lossen we dat op?’), maar dat proberen we hier juist bewust niet te doen. Bij ons gaat intervisie meer om het persoonlijke proces, dus over het leren herkennen van je eigen gedragspatronen, valkuilen en sterke punten, het omgaan met moeilijkheden en tegenslagen die in het werk kunnen voorkomen, en wat je als professional van deze situaties kunt leren. Samen met de groep collega’s gaan we aan de slag met de hulpvraag van de inbrenger om uiteindelijk meer verdieping zowel in ons werk als in onszelf als professional te vinden.
We gebruiken daarbij verschillende intervisiemethoden, zodat we op verschillende manieren worden uitgedaagd om na te denken over de casus waar een collega mee worstelt. Zo zijn veel onderdelen verbaal, waarbij wordt gepraat, en in een vast schema, maar wordt er soms ook een non-verbaal gedeelte toegevoegd waarbij het leren meer om het voelen en ervaren draait.
Tijdens zo’n intervisiesessie vallen er vaak puzzelstukjes op hun plek en ervaren we mooie leermomenten, zowel degene die de casus inbrengt als degenen die mogen meedenken… Na afloop schrijft ieder nog een persoonlijk reflectieverslag om het leerproces nog eens bewust te herhalen. Dit leidt vaak tot mooie nieuwe inzichten over onszelf en we ervaren vaak dat we elkaar naar een hoger niveau hebben getild.

Deskundigheidsbevordering binnen het team

Binnen ons team is een diversiteit aan achtergronden. Zo zijn er sociale studies gedaan, pedagogische studies, en hebben we verschillende werkachtergronden, zoals het onderwijs, de GGZ, groepsbegeleiding en jeugdzorg. Daarnaast zijn er verschillende specialisaties zoals autisme, eetstoornissen, trauma, depressie, angsten. Ook worden er nog veel cursussen en opleidingen rondom methoden gevolgd, zoals brainblocks, ACT, geef me de vijf, teken je gesprek, systemisch pedagoochelen, en nog vele anderen.
Als we deze kennis in huis hebben, hoe mooi is het dan om het met elkaar te delen? Dat is de gedachte achter de deskundigheidsbevordering binnen ons team. Eens in de drie maanden maken we daar samen tijd voor in onze vergadering. Eén van de collega’s neemt dan een onderwerp en deelt alle kennis en informatie met de rest. Door de passie en bevlogenheid van de collega die enthousiast vertelt over wat hij of zij heeft geleerd, is het vaak leuk om bij te wonen en daarnaast merken we dat we de nieuwe kennis kunnen gaan gebruiken en toepassen in de praktijk, namelijk met onze cliënten. Dat is nog het mooiste gedeelte ervan, als we zien dat we onze cliënten er mee op weg kunnen helpen.

Externe deskundigheidsbevordering met het team – Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet

Naast individueel volgen we ook in teamverband trainingen en cursussen. Op dit moment volgen we samen de training Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet. Deze training bestaat uit een zestal dagen (verspreid over enkele maanden) waarbij we zowel theoretisch als in de praktijk aan de slag gaan met het onderwerp Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet. We leren alles over de pijlers van het gedachtegoed, waarbij Geweldloosheid en Verbinding keywords zijn. We zijn al bezig met oefeningen om bewust het gedachtegoed in onze begeleiding in de praktijk te brengen. Tot nu toe is de training ontzettend leerzaam en interessant! Wil je meer weten over wat uiteindelijk onze ervaringen zijn met deze training en hoe we het in de praktijk gaan brengen? Houd dan onze website en facebookpagina in de gaten, waar we je op de hoogte houden van onze ervaringen hier mee!