Skip to content

Beleidsverklaring

1 maart 2020

“We werken niet met kapotte koffiezetapparaten die we over een week ook nog kunnen maken of een nieuwe kopen. Als er een probleem is moet er gehandeld worden”.

We werken met een klein team van betrokken begeleiders die de persoonlijke band met hun cliënt erg belangrijk vinden. Samen met jouw persoonlijke begeleider ga je aan de slag om je zelfredzaamheid te vergroten en werk je toe naar realistische doelen: in jóuw tempo, op een manier die het beste bij jóu past. Daarbij hoeven we niet per se in de pas te lopen, integendeel: we durven verder te kijken naar een traject speciaal voor jou op maat, gericht op de mogelijkheden die er wél zijn. Vandaar ook onze naam ‘Onbeperkt Begeleiding’!

Het belangrijkste is dat jij mag zijn wie je bent…

En we kunnen niet wachten om jou te leren kennen!
Onbeperkt Begeleiding biedt ambulante begeleiding voor alle leeftijden en staat bekend om haar flexibele en persoonlijke ondersteuning. We zijn nu eenmaal niet de grootste organisatie of instelling van het land… en dat bevalt ons eerlijk gezegd uitstekend! 

Wij staan voor goed opgeleid en professioneel deskundige begeleiding op het gebied van autisme. Cliënt staat altijd voorop in plaats van verschillende lagen, en papierwerk.

Om zorg te dragen dat er kan worden voldaan aan de eisen en wensen van de klant is een managementsysteem opgezet, geïmplementeerd en onderhouden conform de vereisten van ISO 9001:2015. Middels het managementsysteem wordt ervoor gezorgd dat:

1. De eisen en wensen van klanten en andere relevante belanghebbenden bekend zijn en hierop ingespeeld kan worden. Aan de hand van klanttevredenheidsonderzoeken wordt nuttige informatie ingewonnen om continue verbetering te bereiken.

2. Er wordt voldaan aan alle geldende wet- en regelgeving die van toepassing is op de producten van de organisatie.

3. De prestaties van de processen van de organisatie worden gemonitord aan de hand van interne audits en dat er op dusdanige wijze verbetermogelijkheden worden vastgesteld.

4. Er aan de hand van een context-, stakeholder- en risicoanalyse nadrukkelijk wordt gekeken naar mogelijkheden ter verbetering van de organisatie.

5. Jaarlijks kwaliteitsdoelstellingen opgesteld worden om systematisch en met structuur continue verbetering mogelijk te maken. 

Om dit alles te bewerkstelligen stelt het bestuur van Onbeperkt Begeleiding de nodige middelen ter beschikking. Dit kan bestaan uit tijd van verantwoordelijke medewerkers en inhuur van externe deskundigheid.

Deurne, 1-3-2020
Ilona van Teeffelen

Onbeperkt begeleiding