Wat doen jullie nu eigenlijk?

Wat doen jullie nu eigenlijk?!

Referentiekaders bouwen

Deze keer willen we jullie weer meenemen in wat wij doen in ons werk! Bij onze cliënten zien we vaak dat ze een ‘ik’ referentiekader missen. Dit is dan ook een groot onderdeel van onze begeleidingen. Nu denk je misschien, wat bedoelen ze daar nu mee?!? Lees dan gauw verder, want hier gaan wij je vandaag meer over vertellen!

Referentiekaders missen

Vera Helleman, schrijver van het boek ‘De kracht van autisme’, legt heel mooi uit wat een referentiekader is. Zij noemt het een geheel van persoonlijke waarden, normen, standpunten, kennis en ervaringen die iemand heeft en welke betekenis iemand daaraan geeft. Dit referentiekader heeft invloed op hoe je gebeurtenissen in je leven waarneemt en beleeft. Iedereen bekijkt de wereld vanuit zijn eigen kader en beoordeelt situaties en gebeurtenissen anders. Dit maakt dat we allemaal verschillend zijn in hoe we ons gedragen.

Het ik-referentiekader is een besef van een ‘ik’; een identiteit die je hebt ontwikkeld. Hierbij horen je gedrag, karakter en persoonlijke voorkeuren. Mensen zonder autisme identificeren zichzelf met hun eigen ik en leggen daar (onbewust) een denkkader over aan. Op basis van dat denkkader bepalen ze hun gedrag. Ze handelen zoals passend is bij hun ik.

De methode ‘geef me de vijf’ beschrijft hierin dat bij mensen met autisme informatie chaotisch wordt opgeslagen. Hierdoor weten ze niet altijd welke informatie bij hen hoort. Hierdoor kunnen ze moeite hebben om ik-referenties op te bouwen en weten ze dus niet zo goed wie ze zijn. Maar gelukkig zijn wij er dan om onze cliënten hierbij te helpen!

Hoe doen we dit dan?

Tijdens de begeleidingen luisteren we goed naar de cliënten waardoor we ze kunnen helpen bij het opbouwen van een ‘ik’. Dit doen we door wat we horen van de cliënten te koppelen aan hun eigen ‘ik’. Oké, even een voorbeeldje! Een cliënt gaf bij mij aan het heel moeilijk te vinden om aan te geven wat haar hobby’s zijn en wat ze leuk vindt. Naarmate ik haar beter leerde kennen hoorde ik haar vaker zeggen dat ze leest en met haar kat knuffelt. Dit feitelijke gedrag (lezen en kat knuffelen), heb ik vervolgens aan haar eigen ‘ik’ gekoppeld. Dus: ‘Jij leest en hier haal je plezier uit, DUS dit vind jij leuk’. Hierdoor wordt er een eigen ‘ik’ opgebouwd. Dit ik-referentiekader kan natuurlijk wel veranderen naarmate iemand ouder wordt. Er ontstaan dan steeds meer nuances en uitzonderingen in de ik-referentiekaders die opgebouwd zijn.

Jongere cliënten

Voor kinderen zijn er verschillende werkboeken die we inzetten om hierin te ondersteunen. Zo wordt het nóg visueler! Het boek ‘Ik en autisme’, van Nathalie van Kordelaar en Mirjam Zwaan, helpt kinderen om zichzelf beter te leren kennen. Hierin komen onderwerpen aan bod van interesses tot vrienden en van school tot hun autisme. Daarnaast gebruiken we ook vaker het werkboek ‘Handleiding voor jezelf’ van René Manders en Jan Schrurs. In dit werkboek wordt er in gegaan op wie je bent, wat je leuk vindt en wat je vindt van allerlei zaken. Dit is dus een perfect boek om stapje voor stapje een ‘ik’-referentiekader op te bouwen!

Zo mooi om te zien hoe kinderen zich gaandeweg steeds beter leren kennen en echt een eigen ‘ik’ ontwikkelen. Nu moet ik denken aan een jongen die in groep 7 zat, die ik steeds meer zijn eigen identiteit op zag bouwen. Hij bloeide helemaal op en stond steeds sterker in zijn eigen schoenen, hoe fantastisch is dat!

Cliënttevredenheidsonderzoek

Cliënttevredenheidsonderzoek

Aan het eind van 2022 hebben wij weer een cliënt tevredenheid onderzoek gedaan onder onze huidige cliënten. Wij zijn heel blij dat we met jullie kunnen delen dat de gemiddelde beoordeling een 9.2 is!

In het onderzoek geven cliënten aan dat onze begeleiders professioneel en betrokken zijn. Daarbij krijgen we terug dat we goed afstemmen op de behoeften die er zijn én dat we deskundig advies geven. Wij zijn natuurlijk super tevreden met deze beoordeling.

Met deze beoordeling kunnen we vol vertrouwen het nieuwe jaar in. Wij kijken er naar uit om onze cliënten ook in 2023 onbeperkt te begeleiden bij hun doelen!

Wat doen jullie nu eigenlijk?

Wat doen jullie nu eigenlijk?!

Verdieping

Tja, wat doen wij medewerkers van Onbeperkt Begeleiding nu eigenlijk? Zoals jullie misschien al eerder hebben kunnen lezen proberen we naast het begeleiden en vooruit helpen van cliënten, ook veel bezig te zijn met onze eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dit doen wij om zowel als mens en als professional te blijven groeien en tevens willen we hiermee voldoen aan de voorwaarde die wordt gesteld vanuit de SKJ registratie (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Het ontwikkelen doen wij door middel van het volgen van intervisie en het bezig zijn met deskundigheidsbevordering.

Intervisie

Zes keer per jaar komen we samen in kleinere groepen, die gemengd zijn met medewerkers van een ander team uit hetzelfde werkgebied. Om de beurt dienen we dan een casus in waaraan we werken en stellen daarbij onze persoonlijke hulpvraag. Vaak zijn we bij een hulpvraag geneigd om te zoeken naar een oplossing voor een probleem (‘hoe lossen we dat op?’), maar dat proberen we hier juist bewust niet te doen. Bij ons gaat intervisie meer om het persoonlijke proces, dus over het leren herkennen van je eigen gedragspatronen, valkuilen en sterke punten, het omgaan met moeilijkheden en tegenslagen die in het werk kunnen voorkomen, en wat je als professional van deze situaties kunt leren. Samen met de groep collega’s gaan we aan de slag met de hulpvraag van de inbrenger om uiteindelijk meer verdieping zowel in ons werk als in onszelf als professional te vinden.
We gebruiken daarbij verschillende intervisiemethoden, zodat we op verschillende manieren worden uitgedaagd om na te denken over de casus waar een collega mee worstelt. Zo zijn veel onderdelen verbaal, waarbij wordt gepraat, en in een vast schema, maar wordt er soms ook een non-verbaal gedeelte toegevoegd waarbij het leren meer om het voelen en ervaren draait.
Tijdens zo’n intervisiesessie vallen er vaak puzzelstukjes op hun plek en ervaren we mooie leermomenten, zowel degene die de casus inbrengt als degenen die mogen meedenken… Na afloop schrijft ieder nog een persoonlijk reflectieverslag om het leerproces nog eens bewust te herhalen. Dit leidt vaak tot mooie nieuwe inzichten over onszelf en we ervaren vaak dat we elkaar naar een hoger niveau hebben getild.

Deskundigheidsbevordering binnen het team

Binnen ons team is een diversiteit aan achtergronden. Zo zijn er sociale studies gedaan, pedagogische studies, en hebben we verschillende werkachtergronden, zoals het onderwijs, de GGZ, groepsbegeleiding en jeugdzorg. Daarnaast zijn er verschillende specialisaties zoals autisme, eetstoornissen, trauma, depressie, angsten. Ook worden er nog veel cursussen en opleidingen rondom methoden gevolgd, zoals brainblocks, ACT, geef me de vijf, teken je gesprek, systemisch pedagoochelen, en nog vele anderen.
Als we deze kennis in huis hebben, hoe mooi is het dan om het met elkaar te delen? Dat is de gedachte achter de deskundigheidsbevordering binnen ons team. Eens in de drie maanden maken we daar samen tijd voor in onze vergadering. Eén van de collega’s neemt dan een onderwerp en deelt alle kennis en informatie met de rest. Door de passie en bevlogenheid van de collega die enthousiast vertelt over wat hij of zij heeft geleerd, is het vaak leuk om bij te wonen en daarnaast merken we dat we de nieuwe kennis kunnen gaan gebruiken en toepassen in de praktijk, namelijk met onze cliënten. Dat is nog het mooiste gedeelte ervan, als we zien dat we onze cliënten er mee op weg kunnen helpen.

Externe deskundigheidsbevordering met het team – Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet

Naast individueel volgen we ook in teamverband trainingen en cursussen. Op dit moment volgen we samen de training Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet. Deze training bestaat uit een zestal dagen (verspreid over enkele maanden) waarbij we zowel theoretisch als in de praktijk aan de slag gaan met het onderwerp Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet. We leren alles over de pijlers van het gedachtegoed, waarbij Geweldloosheid en Verbinding keywords zijn. We zijn al bezig met oefeningen om bewust het gedachtegoed in onze begeleiding in de praktijk te brengen. Tot nu toe is de training ontzettend leerzaam en interessant! Wil je meer weten over wat uiteindelijk onze ervaringen zijn met deze training en hoe we het in de praktijk gaan brengen? Houd dan onze website en facebookpagina in de gaten, waar we je op de hoogte houden van onze ervaringen hier mee!

Een weekje meelopen met Bep

Een weekje meelopen met Bep

Ik kreeg de vraag of ik iets wilde vertellen over; Hoe een werkweek van mij eruit ziet. Ha ha, wat een leuke vraag van Lizzy. Mijn werkweek ziet er gelukkig heel divers en steeds anders uit. Weet je wat, ik neem je even kort mee. Het is maandagochtend 8 uur als ik naar de eerste cliënt rijd, hup naar Deurne.

Samen met deze jongeman wandel ik ruim een half uur, werken we aan zijn stageverslag en werken we aan het ontwikkelen van meer sociale vaardigheden. We bespreken zijn stage en ik vraag of hij zelf wil bellen om informatie in te winnen. Het bellen verliep wat stroef….maar toch zelf gedaan! Daarna ga ik naar een gezin, waarbij het gezinssysteem niet zo lekker loopt. Samen met dit gezin werk ik aan het goed en duidelijk communiceren en afspraken maken, goed met elkaar overleggen in plaats van elkaar te negeren, zo ieder op zijn eigen eilandje. Zo mooi om te zien dat al enkele kleine afspraken lukken. Daarna bezoek ik een moeder met zoon die voorbereid moet worden naar begeleid wonen, voor allebei lastig. Moeder mag leren loslaten en de zoon mag leren voor zichzelf te gaan zorgen, op alle gebieden.

Hoe ziet mijn dinsdag eruit?

Daarna volgt een dinsdag met teamoverleg en een bezoek aan een cliënt die werk zoekt na een lichamelijk ongeluk, dus hierbij moeten we goed kijken naar wat hij lichamelijk aan kan. Daarna volgt een bezoek aan een jongen die nu naar Voortgezet speciaal onderwijs gaat en al wat aan het puberen is. Hij probeert zich steeds meer los te maken van zijn ouders… en zijn eigen plan te trekken..;) (heerlijk vind ik dat).
`S avonds ga ik op bezoek bij een twintiger die sinds een paar dagen op zichzelf woont en nog veel wil leren op het gebied van; financiën beheren, koken na je werk, een goede taakverdeling om het huis schoon te maken en te houden, zijn eigen was te wassen etc. Dus vergroten van de zelfstandigheid.

Ook tijd voor ontspanning!

Woensdag ga ik eerst lekker paardrijden vroeg in de ochtend, daarna ga ik naar een jonge vrouw die hulp vraagt bij het houden van werk, ze struggelt met haar geaardheid en kan daarbij soms een goed gesprek gebruiken. Daarna bezoek ik een jongeman die een nuttige dagbesteding aan het zoeken is, maar wat nog niet echt wil lukken. Poeh, lastig hoor. Dan volgt een bezoek aan een hoog gevoelige jongen die nu de overstap maakt naar voortgezet regulier onderwijs en daarvoor wat onzeker en angstig is. Samen gaan we vaak vissen en praten dan heel veel samen, wel zachtjes, anders zwemt de vis weg! `s Avonds bezoek ik een angstige man, die regelmatig een paniekaanval krijgt. We onderzoeken samen waar die paniekaanvallen door ontstaan en wat we eraan kunnen doen.

Afsluiting van de week

Op donderdag rijd ik veel lange stukken en bezoek ik voor de verandering allemaal vrouwen. Ook dat is best gezellig. De een wil leren grenzen aangeven, meer groei op sociaal gebied en de ander wil leren beter opkomen voor zichzelf, dus meer zelfregie, een eigen woonplek zoeken en meer zelfliefde kweken en de laatste mevrouw komt naar kantoor voor een begeleidingsgesprek.
Op vrijdag probeer ik vrij te zijn, dat lukt niet altijd, maar vaak wel.
Zo zie je maar, ik heb een drukke maar afwisselende werkweek!
En dat wil ik graag zo houden. Lieve groetjes van mij.

Op de thee bij… Amy

Op de thee bij… Amy

Kun je iets vertellen over jezelf?

Ik ben Amy, ben 29 jaar, en kom oorspronkelijk uit Den Helder. Ondertussen woon ik al zo’n 9 jaar in het zuiden. Ik ben getrouwd met Berry en wij hebben een huis vol met een kat, hond, en nu ook een kleine meid van alweer bijna een jaar.

Sinds kort ben ik begonnen met mijn eigen bedrijf waarbij ik creatieve projecten, DIY pakketten, en creatief materiaal aanbied. Ik geloof dat iedereen creatief is en dat creatief bezig zijn ook goed voor je is.

Het zal je dan ook niet verbazen dat ik ook in mijn vrije tijd veel met creatieve dingen bezig. Zo haak en brei ik veel, maar ik ben ook gek op tekenen. Daarnaast puzzel ik ook graag en ben ik vaak te vinden in de dierentuin met mijn kleine meid.

Waar ben je het meest trots op in je leven?

Er zijn een paar dingen waar ik heel trots op ben. Als eerste, heel cliché, mijn geweldige kleine meid. Als tweede, het leven dat ik nu samen met mijn man heb opgebouwd; huisje, boompje, beestje. En als derde, hoe ver ik de afgelopen tijd ben gekomen met mijn eigen ontwikkeling en hoe ik in mijn vel zit.

Waarom heb je begeleiding van Onbeperkt Begeleiding?

Sinds mijn jeugd heb ik al last van angstklachten, daar heb ik toen ook hulp bij gehad. Het is toen heel lang goed gegaan, maar helaas heb ik er de laatste jaren weer flink last van. Daar zijn toen ook nog meer klachten bij gekomen, waaronder een burn-out. Ik ben sinds een jaar ook gediagnosticeerd met autisme.

Nadat ik bij de psycholoog en psychiater had gelopen, was mij aangeraden om mij voor begeleiding op te geven. Dit zou mij verder helpen en ook meer handvaten kunnen geven om mezelf op de rit te houden.

Zo ben ik uiteindelijk bij Onbeperkt Begeleiding terecht gekomen. Uit de keuzes die naar voren kwamen, dacht ik dat dit het beste bij mij zou passen.

Wat is je grootste uitdaging?

Mijn grootste uitdaging is wat we in mijn begeleiding telkens korte termijn/lange termijn noemen. Ik doe vaak wat voor mij op de korte termijn problemen oplost, maar op de lange termijn mentaal niet goed voor mij is. Hierdoor loop ik dus vaak weer vast, omdat ik nog dingen uit de weg ga. Terwijl als ik even door de zure appel heen zou bijten het mij veel meer goed zou doen.

Daarnaast kan het mij tussendoor nog allemaal even te veel worden. Hierdoor raak ik het overzicht kwijt en wordt alles heel chaotisch. Ik heb dan niks meer onder controle en dan weet ik niet zo goed meer hoe ik moet handelen.

Wat zijn je ambities de komende jaren?

De komende jaren hoop ik mijn bedrijf op de goed te laten lopen, dat ik daar een volledig inkomen uit kan halen. Maar het meest belangrijke voor mij is dat ik lekker in mijn vel blijf zitten en volop kan genieten van mijn gezin.

Tot slot, wat vind je van de begeleiding vanuit Onbeperkt begeleiding?

De begeleiding vind ik super fijn. Het is heel persoonlijk waardoor er dus ook goed gekeken wordt wat echt bij mij werkt en waardoor Lizzy (mijn begeleider) ook goed door mij heen weet te prikken wanneer nodig. Daarnaast vind ik het heel fijn dat het ook thuis is en dus in een vertrouwde omgeving.

Er wordt ook gekeken naar alle aspecten; huishouden, relatie, mentaal, noem maar op. Zo wordt op alle fronten gekeken hoe je het beste geholpen kunt worden.

 

Op de koffie bij… Nathalie

Op de koffie bij… Nathalie

Kun je iets vertellen over jezelf?

Ik ben Nathalie, Ik ben 21 jaar. Ik woon in Helmond samen met mijn ouders en mijn hondje.  En ik werk bij Senzer in de bedrijfskantine. Mijn hobby’s zijn: dansen, gezellig met vrienden iets leuks doen en muziek luisteren.

Waar ben je het meest trots op in je leven?

Ik ben trots dat ik mijn rijbewijs heb gehaald, en dat ik nu zo hard vooruit ga in mijn ontwikkeling. Dat was vorig jaar wel anders.

Waarom heb je begeleiding van Onbeperkt Begeleiding?

Ik heb begeleiding omdat ik vorig jaar met mezelf in de knoop zat, omdat ik nog veel wil leren op het gebied van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Ik wil ooit op mezelf gaan wonen, daar moet ik nog veel voor leren.

Wat is je grootste uitdaging?

Ik heb bijna geen zelfvertrouwen dus is het belangrijk wat anderen van mij denken en vinden, maar ik leer nu dat ik juist goed voor mezelf moet doen en niet voor anderen. Dus dicht bij mezelf blijven en vertrouwen hebben in mijn eigen kunnen is voor mij  nu een uitdaging.

Wat zijn je ambities de komende jaren?

Ik zou graag een leuke vriend willen, en daarmee ooit samenwonen en dan een gezin stichten. Verder zou ik ook nog graag met kinderen willen werken.

Tot slot, wat vind je van de begeleiding vanuit Onbeperkt begeleiding?

Ik vind de begeleiding van Onbeperkt Begeleiding goed. Mijn begeleidster helpt mij mijn zelfvertrouwen te vergroten, zegt dat ik dicht bij mezelf moet blijven en het juist goed voor mezelf moet doen. Vertrouwen hebben in de toekomst.  Ik ben blij als mijn begeleidster komt.

 

Wat doen jullie nu eigenlijk? (ACT)

Wat doen jullie nu eigenlijk?!

ACT

In eerdere uitgaven van de rubriek ‘wat doen jullie nou eigenlijk?’ hebben jullie al verschillende dingen kunnen lezen over ons werk. Zo heb je kunnen lezen tegen welke dingen onze doelgroep aan kan lopen, heb je informatie gekregen over Systemisch Pedagoochelen en hebben we al verteld dat we in de begeleidingen niet één, maar meerdere methoden gebruiken. Ook heb je een inkijkje gekregen in onze eerste échte teamdag!
Zoals je al eerder hebt kunnen lezen blijven wij onze kennis verbreden door het volgen van cursussen en trainingen. Op deze manier kunnen wij onze cliënten zo goed mogelijk blijven begeleiden. Deze keer willen we jou weer meenemen in een onderdeel van ons werk en vandaag gaan we het hebben over ACT. Eén collega heeft hier een cursus in gevolgd en middels ‘deskundigheidsbevordering’ krijgen de andere collega’s natuurlijk ook een inkijkje in deze mooie methodiek!

Wat is ACT?

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. In deze therapie staat het aanvaarden van jouw klachten centraal (acceptatie). Je leert om het zinloze gevecht met (vervelende) emoties, gedachten en lichamelijke sensaties waar mogelijk te stoppen. Zo ontstaat er ruimte en aandacht voor dingen die echt belangrijk voor je zijn (commitment).
Het gaat dus niet om positiever denken of om van belemmerende gedachten of gevoelens af te komen, want pijn en lijden maken nou eenmaal deel uit van het bestaan. ACT leert wél hoe op een andere, slimmere manier om te gaan met vervelende gedachten en gevoelens. Daarbij zoomt ACT in op wat belangrijk is in het leven: persoonlijke waarden én daarnaar handelen. ACT betekent in het Nederlands niet voor niets ‘doen’.

Tijdens de begeleiding

ACT is een ervaringsgerichte methode, daarom gaan we in de begeleiding lekker actief aan de slag met verschillende opdrachten en metaforen. Daarnaast krijg je ook nog thuisopdrachten mee om tussen de begeleidingen door mee aan de slag te gaan. In de begeleidingen worden de volgende zes zuilen doorlopen:
1. Acceptatie: ruimte maken voor vervelende ervaringen
2. Defusie: afstand nemen van je gedachten
3. Het Zelf: flexibel omgaan met je zelf(beeld)
4. Mindfulness: aandacht voor het hier en nu
5. Waarden: stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt
6. Toegewijd handelen: investeren in je waarden
Dit is natuurlijk te veel om allemaal in een begeleidingsmoment te doen, dus de begeleidingen zullen langere tijd in het teken staan van de verschillende onderdelen van ACT.

Wat kan het je brengen?

Het doel van ACT is niet om klachten op te lossen of te verminderen, maar wél om mentaal veerkrachtiger te worden. Dit is dan ook het belangrijkste doel van ACT. De cliënten waar ACT bij is toegepast geven aan dat ze flexibeler zijn geworden, dat ze bewuster in het leven staan, meer afstand kunnen nemen van hun gedachten en bovenal dat ze waardegerichte keuzes kunnen maken. Hoe mooi is het dat wij daaraan kunnen bijdragen!

Cliënttevredenheidsonderzoek

Cliënttevredenheidsonderzoek

In december hebben wij een cliënttevredenheidsonderzoek gedaan onder onze huidige cliënten. Met trots kunnen wij vertellen dat we beoordeeld worden met een 9,2!

Cliënten geven aan dat onze begeleiders duidelijk, betrouwbaar en betrokken zijn, dat zij goede adviezen geven en in oplossingen denken. Wij zijn erg blij met deze mooie beoordeling, dit is een goed begin van het nieuwe jaar! Ook in 2022 wil Onbeperkt Begeleiding deze kwaliteiten voortzetten en staan wij klaar voor onze cliënten om ze onbeperkt te begeleiden bij hun doelen!

Op de koffie bij… Lisa

Op de koffie bij… Lisa *

Kun je iets vertellen over jezelf?

Ik ben 19 jaar oud, en ik zit in het tweede jaar van de opleiding tot basisschool-docent op de Pabo. In mijn vrije tijd teken ik graag. Ook kijk ik veel films, tegenwoordig veel anime en fantasy als een soort ontsnapping aan de sleur van de dagelijkse realiteit. Sinds ruim anderhalf jaar heb ik een vriend met wie ik veel wandel. Voor mij is hij een enorm lichtpunt in mijn leven. Daarnaast heb ik ook een groepje vriendinnen, met hen ga ik graag uit, of bijvoorbeeld een drankje doen op het terras. Samen met mijn zussen woon ik nog bij mijn ouders.

Waar ben je het meest trots op in je leven?

IWaar ik het meest trots op ben is dat ik ondanks mijn uitdagingen nog steeds vooruit ga in mijn leven. Ik denk dat het proberen te zien van de (kleine) mooie dingen uiteindelijk weer vanzelf zal gaan, zonder dat ik daarbij na hoef te denken. Daar begin ik weer steeds meer in te geloven.

Waarom heb je begeleiding van Onbeperkt Begeleiding?

Ik heb begeleiding omdat ik kamp met depressies en een (sociale) angststoornis, waardoor simpele dagelijkse dingen soms uitdagend voor mij zijn en veel energie kosten. Met als gevolg dat ik me met periodes in een diep donker gat bevind waar ik zelf de weg niet altijd uit kan vinden. Hiervoor slik ik ook antidepressiva en dat helpt.

Wat is je grootste uitdaging?

MEen uitdaging is om me te begeven en om me een houding te geven in een groep mensen die ik nog niet zo goed ken.
Ik vind het moeilijk om mezelf te expressen, wanneer ik geen vertrouwen heb in de mensen waar ik bij ben. Het ligt niet zo zeer aan desbetreffende persoon, maar meer aan het feit dat ik niet zo goed weet hoe diegene mij ziet of hoe hij op mij gaat reageren. Dat maakt het onvoorspelbaar en dat vind ik eng. Ik vind het confronterend om door anderen gezien te worden hoewel ik wel behoefte heb aan menselijke interactie.
Een andere uitdaging kan bijvoorbeeld het bellen van de huisarts zijn.

Wat zijn je ambities de komende jaren?

Over een aantal jaar hoop ik voor de klas te staan met een hbo-diploma op zak. Daarnaast heb ik ook nog een ambitie om iets met tattoos te doen omdat ik denk dat ik daar veel plezier uit zou kunnen halen. Ten slotte zou ik graag met mijn vriend willen samenwonen. Waar of wanneer maakt me niet uit. Het lijkt me ook gaaf om voor die tijd nog door Azië gereisd te hebben.

Tot slot, wat vind je van de begeleiding vanuit Onbeperkt begeleiding?

Tot nu toe heb ik veel gehad aan de begeleiding die mij is aangeboden door Onbeperkt begeleiding. Ik vind het een zeer persoonlijke organisatie en ik heb het gevoel dat mijn begeleidster mij ook echt wil helpen. Het is fijn om gehoord en begrepen te worden zonder vooroordelen. Mijn problemen worden niet zomaar weggecijferd als “dat heb ik ook wel eens” maar als “wat kunnen we er aan doen om het beter te maken?”.

*De naam van de geïnterviewde is vanwege privacy geanonimiseerd

Wat doen jullie nu eigenlijk? (teamdag)

Wat doen jullie nu eigenlijk?!
Team-dag

Onze eerste Team-dag; wat een mijlpaal! En wat voor één. De dag begon met een inspirerende masterclass, waarna we na een lekkere lunch en fotoshoot een hilarisch dorpspel hebben gedaan. En als afsluiter: lekker met z’n allen uit eten.

Masterclass Persoonlijk Energiemanagement
door Chantalle Weemaes


Waar wij als ambulant begeleiders gelukkig van worden? Onze cliënten vooruit helpen en in hun kracht zetten! En wat hebben we daar voor nodig? Een goede dosis kennis, ervaring en…. Onszelf!

Om goed voor onze cliënten klaar te staan moeten we onszelf niet vergeten en moeten we onze energie goed verdelen. Dat geldt niet alleen voor ons natuurlijk. Het goed verdelen van de energie om de dag op een zo prettig mogelijke manier door te komen is voor iedereen belangrijk.
Deze masterclass heeft ons inzicht gegeven in hoe ons lichaam en brein energie verbruikt en bespaart. Want als we kijken naar hoe ons lichaam werkt, kunnen we niet zeggen dat iets energie ‘oplevert’ (behalve voedsel dan). Ons lichaam is de hele dag door in touw waarbij het energie verbruikt; een les volgen, brood smeren, bij een vriend op bezoek, sporten. Maar ook bij denken, ademen en voedsel verteren verbruikt jouw lijf energie.

Eigenlijk kunnen we dus niet zeggen; “ik ga sporten want daar laadt ik van op”. Wat we wél kunnen zeggen is: “ik ga sporten, daarmee verbruikt mijn lichaam energie en er komen hormonen vrij waardoor ik me goed voel. Daarna is mijn lichaam weer toe aan een periode van minder energieverbruik.”

Tijdens een actie (bij een inspannende actie meer dan bij een ontspannende actie) komen altijd 3 hormonen vrij; adrenaline, cortisol en CRH. We zullen jullie niet vermoeien met een theoretische uitleg hier over. Maar wat interessant is om te weten is dat ieder hormoon een eigen functie heeft en dus een andere uitwerking. Door deze uitwerkingen te herkennen heb je sneller in de gate wanneer jouw lichaam veel energie verbruikt. Door je hiervan bewust te zijn kun je vervolgens een bewuste keuze te maken om een rustmoment in te lassen waarin je lichaam weer “op adem” kan komen.
Op deze manier houdt je zo goed mogelijk balans in de dag en houdt je aan het einde van de dag nog wat energie over.

Nieuwsgierig geworden? Laat het ons weten, dan gaan we er eens voor zitten in een begeleidingsmoment! Want meer grip op je energie geeft meer grip op je dag.

Top team!

Na deze energieke masterclass was het tijd voor een goede dosis gekkigheid: de Crazy-88… Van gekke dansjes doen op straat tot een koprol in de supermarkt. Van met z’n allen van de glijbaan tot een koopman helpen zijn groenten te verkopen. Van een zo lang mogelijk lint van kleren maken tot op de foto met een hond en zijn eigenaar. Met z’n allen hebben we de gekste dingen gedaan en de grootste lol beleefd. Als dat geen teambuilding is!

En hoe geweldig is het om de dag dan ook nog af te mogen sluiten met een lekker diner. Waar het winnende team van de Crazy-88 zijn bokaal ontving en waar we nog smaakvol hebben nagenoten van de dag én het lekker eten.

Het was een top dag samen met een top team!