Dag van de Privacy

Internet, social media en smartphones; het heeft ons leven verrijkt op gebied van sociale contacten, toegang tot informatie en … makkelijk informatie opslaan.

Ook bij Onbeperkt begeleiding zijn we blij met de ontwikkelingen binnen de huidige technologie. We vinden het fijn dat we op verschillende manieren bereikbaar zijn voor onze cliënten: de één vind het fijn om even een telefoontje te plegen, voor een ander is Whatsapp of e-mail een uitkomst. Ook de computer en het internet zijn onmisbaar voor ons; we kunnen belangrijke informatie makkelijk opzoeken, opslaan en delen.  en snel weer terug halen.

Echter hebben de snelle ontwikkelingen op gebied van technologie, internet en social media ook een keerzijde; voor veel mensen is het een warboel van wegen en verbindingen. Welke informatie wordt waar opgeslagen? En wie kunnen er bij die informatie? Hoelang blijft die informatie daar staan?

De Dag van de Privacy zet dit onderwerp 1 keer per jaar in de schijnwerpers.

In bepaalde gevallen zijn vragen als ‘waar gaat de informatie naartoe’ minder van belang. Maar binnen ons werk gaat het vaak over persoonlijke informatie. Persoonsgegevens en hulpverleningsplannen bijvoorbeeld. En dan wil je wel weten wat er met jouw gegevens gebeurt en hoe jouw gegevens worden beschermd. Maar ook wat jouw rechten hierin zijn. Binnen Onbeperkt begeleiding gaan we zorgvuldig met deze gegevens om.

Wist je bijvoorbeeld dat:

  • We geen gegevens van je op papier bewaren. Wanneer een formulier of verslag ter ondertekening wordt uitgeprint, wordt deze na ondertekening ingescand en in de beveiligde omgeving op de cloud opgeslagen. Wanneer het document is opgeslagen vernietigen we altijd de papieren versie. Zo kunnen we niets kwijt raken én is het document beschermd!
  • We nooit zomaar een e-mail met persoonlijke informatie versturen. In deze gevallen sturen we altijd een e-mail die beveiligd is met een code.
  • Je het recht hebt ten alle tijden je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

We zijn ons ervan bewust dat we te maken hebben met vertrouwelijke informatie, gegevens die anderen ons toevertrouwen. In onze Privacyverklaring staat precies beschreven hoe we met jouw persoonlijke informatie omgaan. Weten wat er allemaal in staat? Op onze website kun je de privacyverklaring vinden.

Lang leve de privacy!