Skip to content

Pedagogische visie
Onbeperkt begeleiding

Pedagogische visie

Wij zien het kind als een puur en onschuldig wezen, dat nieuwsgierig en van nature goed is. Ieder kind is een uniek individu met een eigen karakter, een schat aan mogelijkheden, uitdagingen en behoeften. Je mag zijn zoals je bent! Dit willen wij de kinderen met wie wij werken ook meegeven; het accepteren van zichzelf, eigen keuzes durven maken en op zichzelf kunnen vertrouwen. Daarbij hoort het ook om weleens uit je comfortzone te komen waarin waardevolle leermomenten in verscholen zitten. Maar wij zijn er voor om jou hierin te begeleiden.

Kinderen willen gezien, gehoord en geliefd worden, op ontdekking gaan en plezier maken. Verder hebben ze behoefte aan duidelijkheid en betrouwbaarheid. Aan ons de taak om te ontdekken wat kinderen willen en waardoor ze gemotiveerd raken

Begeleiding

Tijdens onze begeleiding willen we een positief en veilig klimaat creëren, waarin de kinderen kunnen zijn zoals ze zijn en zich daarbij vertrouwd en gewaardeerd voelen. Wij bieden nodige kaders en structuur, zodat het kind weet waar het aan toe is. Kortom, zeg wat je doet en doe wat je zegt.

We zien de relatie met kinderen als gelijkwaardig; we willen naast het kind staan en met oprechte nieuwsgierigheid luisteren. Zijn woorden te lastig voor het kind, dan wordt er een speelse benadering gebruikt om het kind uit te lokken tot interactie. We maken gebruik van middelen als Teken je gesprek, Brainblocks, Geef me de vijf en andere creatieve vormen van begeleiding.

Hoe wij dit allemaal willen bereiken tijdens begeleidingsmomenten? Met geduld en piepkleine stapjes, die aansluiten bij de behoefte, het tempo en de belevingswereld van het kind. Het is uiterst belangrijk om een vertrouwensband op te bouwen en de tijd te nemen die daarvoor nodig is. Door het kind echt te leren kennen kan er gezamenlijk een plan op maat gemaakt worden.

Maar laten we de ouders vooral niet vergeten! Wij zien hen als de experts van hun kinderen, en zonder samenwerking kunnen wij het kind niet de juiste begeleiding bieden. Ook bij ouders vinden wij het belangrijk om naast ze te gaan staan. Wij zijn er voor ouders wanneer zij even vastlopen, en helpen ze weer om in hun eigen kracht te komen. Het is belangrijk om het gemeenschappelijke doel in het vizier te houden, namelijk: wat is het beste voor het kind?

Hulpverleners

Wij zijn als hulpverlener zelf het instrument, dat maakt ons kwetsbaar maar tegelijkertijd ook sterk. Natuurlijk blijven wij onszelf ontwikkelen, middels intervisie, opleidingen en cursussen. Wij willen authentiek zijn en blijven daarom dicht bij onszelf en zijn transparant in onze communicatie. Wij hebben geen oordeel, wij zijn eerlijk en houden rekening met alle betrokkenen. Onze missie is om kinderen in hun eigen kracht te zetten, zodat ze uiteindelijk zelf met een gevulde rugzak aan kennis en vaardigheden het pad van hun leven kunnen gaan bewandelen.

 ‘Wat bijzonder dat ik een stukje samen met jou je pad mag bewandelen.’
Onbeperkt Begeleiding