V

Korte lijntjes zorgen ervoor dat ik direct in contact kom met de desbetreffende begeleider. De verschillende begeleiders zijn betrokken bij de cliënt en werken multidisciplinair. Er is ruimte voor gezamenlijk overleg, met telkens het kind of de jongere als middelpunt. Dit maakt de samenwerking met Onbeperkt Begeleiding erg prettig en toegankelijk.

V

Onbeperkt Begeleiding onderscheidt zich van andere zorgverleners door niet alleen te werken met het kind of de jongere, maar ook samen met de ouders en het sociale netwerk. Cliënten worden niet afhankelijk gemaakt van de hulpverlening, en de hulp wordt beperkt tot wat gevraagd wordt en wat nodig is. De begeleiders laten hun kennis en vaardigheden zien in de toenadering en bejegening van de cliënt. Ze bieden kinderen en jongeren de structuur die zij nodig hebben en creëren een basisveiligheid in het gezin.

V

Ik ervaar Onbeperkt Begeleiding als een samenwerkingspartner die snel inzetbaar is, vlot tot de kern komt en de hulpverlening passend afsluit zodra dit mogelijk is. De begeleiders zijn in staat over te dragen als blijkt dat een ander specialisme beter werkt. Mijn vaste contactpersoon begrijpt zorgvragen goed, handelt zoals overeengekomen, en stelt vragen als er onduidelijkheden zijn. Kortom, erg prettig.

V

Ik ervaar het team van Onbeperkt Begeleiding als kundig en bekwaam op het gebied van autisme. Er is niet alleen sprake van basiskennis, maar zeker ook van verdieping. Op creatieve en professionele wijze ontdekken de begeleiders de zorgvraag. Door de begeleiding hier naadloos op af te stemmen, is er een passend aanbod voor elke cliënt. Het team is thuis in het werken met verschillende methodieken en daar juist ook een eigen invulling aan geven, afgestemd op het kind of de jongere.