Onbeperkt Begeleiding onderscheidt zich van andere zorgverleners door niet alleen te werken met het kind of de jongere, maar ook samen met de ouders en het sociale netwerk. Cliënten worden niet afhankelijk gemaakt van de hulpverlening, en de hulp wordt beperkt tot wat gevraagd wordt en wat nodig is. De begeleiders laten hun kennis en vaardigheden zien in de toenadering en bejegening van de cliënt. Ze bieden kinderen en jongeren de structuur die zij nodig hebben en creëren een basisveiligheid in het gezin.

Related Works