Ik ervaar het team van Onbeperkt Begeleiding als kundig en bekwaam op het gebied van autisme. Er is niet alleen sprake van basiskennis, maar zeker ook van verdieping. Op creatieve en professionele wijze ontdekken de begeleiders de zorgvraag. Door de begeleiding hier naadloos op af te stemmen, is er een passend aanbod voor elke cliënt. Het team is thuis in het werken met verschillende methodieken en daar juist ook een eigen invulling aan geven, afgestemd op het kind of de jongere.

Related Works