Skip to content

Hoe we te werk gaan

Werkwijze

We zijn benieuwd naar je! Daarom nodigen we je van harte uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Hierna stellen we een plan op met realistische doelen, waarna we wekelijks bij elkaar komen om op een praktische manier naar je doelen toe te werken. Elk half jaar evalueren we en stellen we bij waar nodig.

Eén ding is zeker: we zijn hoe dan ook trots op je, en niet zo’n beetje ook!

In onze pedagogische visie lees je meer over onze aanpak en begeleiding van kinderen: ‘Wat bijzonder dat ik en stukje samen met jou je pad mag bewandelen’. 

Kosten

Om de kosten voor je begeleidingstraject te dekken, zijn verschillende constructies mogelijk. Denk aan betaling uit Persoons Gebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN). Tijdens ons kennismakingsgesprek bekijken we wat het beste bij jouw situatie aansluit. We helpen je graag bij het aanvragen van deze budgetten.

Kwaliteit

Onbeperkt Begeleiding vindt het belangrijk dat er kwalitatief goede zorg wordt geleverd aangepast op de situatie van de cliënt en zijn of haar omgeving, in onze beleidsverklaring leest u hier meer over. Onbeperkt Begeleiding is ISO-9001gecertificeerd. Met dit externe gecertificeerd kwaliteitskeurmerk wordt kwaliteit en goede zorg gewaarborgd, wij zijn daarnaast voortdurend aan het werk om nog betere zorg- en dienstverlening te leveren.

Mocht u op- of aanmerkingen hebben op onze zorg en/of werkwijze neem dan spoedig contact zodat we samen naar een passende oplossing kunnen kijken. Onbeperkt Begeleiding is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen, mochten we er samen niet uitkomen kunt u hier uw klacht / geschil indienen. De Geschillencommissie Zorg behandelt conform de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ) geschillen die zijn ontstaan binnen de organisatie met cliënten en/of personeelsleden.

Privacy

Jouw privacy is een belangrijk onderdeel binnen onze dienstverlening. Onze visie op dit onderwerp staat nader omschreven in onze privacy statement.